گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۰


ای بلبل مست بوستانی برگو
مستی سر و راحت جانی برگو
من مستم و تعیین نتوانم کردن
ای جان جهان هرچه توانی برگو