گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۱


ای جان جهان به حق احسانت مرو
مستم مستم ز شیر پستانت مرو
اندر قفسم شکر می افشان و مرو
ای طوطی جان زین شکرستانت مرو