گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۲


ای جان جهان جان و جهان بندهٔ تو
شیرین شده عالم ز شکر خندهٔ تو
صد قرن گذشت و آسمان نیز ندید
در گردش روزگار مانندهٔ تو