گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴۷


ای دل تو بهر خیال مغرور مشو
پروانه صفت کشتهٔ هر نور مشو
تا خود بینی تو از خدا مانی دور
نزدیکتر آی و از خدا دور مشو