گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۶


با تست مراد از چه روی هر سو تو
او تست ولی باو می‌گو تو
اوئی و توئی ز احولی مخیزد
چون دیده شود راست تو اوئی او تو