گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۵۹


بر تختهٔ دل که من نگهبانم و تو
خطی بنوشته‌ای که خوانم و تو
گفتیکه بگویمت چو من مانم و تو
این نیز از آنهاست که من دانم و تو