گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۲


خواهی که مقیم و خوش شوی با ما تو
از سر بنه آن وسوسه و غوغا تو
آنگاه تو چنان شوی که بودی با من
آنگاه چنان شوم که بودم با تو