گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۴

در اصل یکی بد است جان من و تو
پیدای من و تو و نهان من و تو
خامی باشد که گویی آن من و تو
برخاست من و تو از میان من و تو