گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۷


درها همه بسته‌اند الا در تو
تا ره نبرد غریب الا بر تو
ای در کرم و عزت و نورافشانی
خورشید و مه و ستاره‌ها چاکر تو