گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۶۸


دل در تو گمان بد بر دور از تو
این نیز ز ضعف خود برد دور از تو
تلخی بدهان هر دل صفرائی
خود بر تو شکر حسد برد دور از تو