گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۲


سوگند بدان روی تو و هستی تو
گر میدانم نه از تو این پستی تو
مستی و تهی دستیت آورد به من
من بندهٔ مستی و تهی دستی تو