گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۴


عشقست که کیمیای شرقست در او
ابریست که صد هزار برقست در او
در باطن من ز فر او دریائیست
کاین جملهٔ کاینات غرقست در او