گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۵


عمرم به کنار زد کناری با تو
چون عمر گذشتنیست باری با تو
نی نی غلطم گذرد پیشهٔ عمر
آن عمر که یافت او گذاری با تو