گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۶


فرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگو
همخرقهٔ روح را بیگانه مگو
دریای محیط را تو پیمانه مگو
او داند نام خود تو افسانه مگو