گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۷۹


گر عاقل و عالمی به عشق ابله شو
ور ماه فلک توئی چو خاک ره شو
با نیک و بد و پیر و جوان همره شو
فرزین و پیاده باش آنگه شه شو