گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸۶


مستم ز دو لعل شکرت ای مه‌رو
پستم ز قد صنوبرت ای مه‌رو
رویم چو زر است در غم سیم‌برت
از دست مده تو این زرت ای مه‌رو