گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۹۶


از دیدهٔ کژ دلبر رعنا را چه
وز بدنامی عاشق شیدا را چه
ما در ره عشق چست و چالاک شویم
ور زانکه خری لنگ شود ما را چه