گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۰


ای آنکه به جان این جهانی زنده
شرمت بادا چرا چنانی زنده
بی‌عشق مباش تا نباشی مرده
در عشق بمیر تا بمانی زنده