گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۴


ای جان تو بر مقصران آشفته
هم جان تو عذر جان ایشان گفته
طوفان بلا اگر بگیرد عالم
بر من بدو جو که مست باشم خفته