گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۶


ای خواب مرا بسته و مدفون کرده
شب را و مرا بی‌خود و مجنون کرده
جان را به فسون گرم از تن برده
دل را بسته ز خانه بیرون کرده