گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۰۷


ای در طلب گره‌گشائی مرده
در وصل بزاده وز جدائی مرده
ای در لب بحر تشنه در خواب شده
و اندر سر گنج از گدائی مرده