گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۳


باز آمد یار با دلی چون خاره
وز خارهٔ او این دل من صد پاره
در مجلس من بودم و عشقش چون چنگ
اندر زد چنگ در من بیچاره