گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۸


تا روی ترا بدیدم ای بت ناآگاه
سرگشته شدم ز عشق گم کردم راه
روزی شنوی کز غم عشقت ایماه
گویند بشد فلان که انالله