گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۰


تو توبه مکن که من شکستم توبه
هرگز ناید ز جان مستم توبه
صدبار و هزاربار بستم توبه
خون میگرید ز دست دستم توبه