گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۶


دی از سر سودای تو من شوریده
رفتم به چمن جامه چو گل بدریده
از جمله خوشیهای بهارم بی‌تو
جز آب روان نیامد اندر دیده