گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۹


سه چیز ز من ربوده‌ای بگزیده
صبر از دل و رنگ از رخ و خواب از دیده
چابک دستی که دست و بازوت درست
تصویر عقول چون تو نازائیده