گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۰


صاحب‌نظران راست تحیر پیشه
مر کوران را تفکر و اندیشه
صد شاخ خوش از غیب گل افشان بر تو
بر شاخ رضا چه میزنی تو تیشه