گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۷


گفتم که ز عشقت شده‌ام دیوانه
زنجیر ترا به خواب بینم یا نه
گفتا که خمش چند از این افسانه
دیوانه و خواب خه‌خه‌ای فرزانه