گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۴۲


مانندهٔ زنبیل بگیر این روزه
تا روزه کند ترا به حق دریوزه
آب حیوان خنک کند دلسوزه
این روزه چو کوزه است مشکن کوزه