گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱


یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه به جز تست مرا ساز مده
من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده