گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۲


یارب تو یکی یار جفا کارش ده
یک دلبر بدخوی جگر خوارش ده
تا بشناسد که عاشقان درچه غمند
عشقش ده شوقش ده و بسیارش ده