گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۳


آمد بر من دوش مه یغمائی
گفتم که برو امشب اینجا نائی
می‌رفت و همی گفت زهی سودائی
دولت بدر آمده است و در نگشائی