گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۶


آن دل که به یاد خود صبورش کردی
نزدیکتر تو شد چو دورش کردی
در ساغر ما ز هر تغافل تا چند
تلخیش نماند بسکه شورش کردی