گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۱


آن ظلم رسیده‌ای که دادش دادی
وانغمزده‌ای که جام شادش دادی
آن بادهٔ اولین فراموشش شد
گر باز نمی‌دهی چه یادش دادی