گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۵


آنی که به صد شفاعت و صد زاری
بر پات یکی بوسه دهم نگذاری
گر آب دهی مرا اگر آتش باری
سلطان ولایتی و فرمانداری