گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۶


احوال من زار حزین می‌پرسی
زین پیش مپرس اگر چنین می‌پرسی
من در غم تو دامن دل چاک زدم
وانگاه مرا بستین می‌پرسی