گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۷


از آب و گلی نیست بنای چو توئی
یارب که چه هاست از برای چو توئی
گر نعره زنانی تو برای چو ویی
لبیک کنانست برای چو توئی