گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۸


از جان بگریزم ار ز جان بگریزی
از دل بگریزم ار از آن بگریزی
تو تیری و ما همچو کمانیم هنوز
تیری چه عجب گر ز کمان بگریزی