گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۰


از خلق ز راه تیزهوشی نرهی
وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی
ز این هر دو اگر سخت نکوشی نرهی
از خلق وز خود جز به خموشی نرهی