گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۲


از سایهٔ عاشقان اگر دور شوی
بر تو زند آفتاب و رنجور شوی
پیش و پس عاشقان چو سایه میدر
تا چون مه و آفتاب پرنور شوی