گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۴


از عشق ازل ترانه‌گویان گشتی
وز حیرت عشق گول و نادان گشتی
از بسکه به مردی ز غمش جان بردی
وز بسکه بگفتی غم آن آن گشتی