گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۷


از کم خوردن زیرک و هشیار شوی
وز پرخوردن ابله و بیکار شوی
پرخواری تو جمله ز پرخواری تست
کم‌خوار شوی اگر تو کم‌خوار شوی