گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۹


اسرار شنو ز طوطی ربانی
طوطی بچه‌ای زبان طوطی دانی
در مرغ و قفس خیره چرا میمانی
بشکن قفس ای مرغ کز آن مرغانی