گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۲


امشب برو ای خواب اگر بنشینی
از آتش دل سزای سبلت بینی
ای عقل برو که تو سخن می‌چینی
وی عشق بیا که سخت با تمکینی