گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۳


امشب که فتاده‌ای به چنگال رهی
بسیار طپی ولیک دشوار رهی
والله نرهی ز بنده‌ای سرو سهی
تا سینه به این دل خرابم ننهی