گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۵


اندر دل من مها دل‌افروز توئی
یاران هستند لیک دلسوز توئی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز توئی