گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۸


اندر سرم ار عقل و تمیز است توئی
وانچ از من بیچاره عزیز است توئی
چندانکه به خود می‌نگرم هیچ نیم
بالجمله ز من هر آنچه چیز است توئی