گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۸


ای آنکه طبیب دردهای مائی
این درد ز حد رفت چه میفرمائی
والله اگر هزار معجون داری
من جانم نبرم تا تو رخی ننمائی