گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۹


ای آنکه غلام خسرو شیرینی
با عشق بساز گر حریف دینی
پیوسته حریف عشق و گرمی میباش
تا عاشق گرم از تو برد عنینی