گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۰۸


ای باطل اگر ز حق گریزی چکنی
وی زهر به جز تلخی و تیزی چکنی
عشق آب حیات آمد و منکر چو خری
ای خر تو در آب درنمیزی چکنی